Integratie met Beslist.nl

Voor de integratie van een gedeelte van of uw gehele productassortiment brengen wij eenmalig € 500,00 in rekening. U kunt zelf bepalen welke producten u wel/niet op vergelijkingssites wilt publiceren.

Integratie met Beslist.nl kan een goed idee zijn om het aantal bezoekers en de omzet van uw webwinkel te verhogen. Beslist.nl is de grootste vergelijkingssite van Nederland en het publiceren van uw producten op beslist.nl zal zeker leiden tot grotere traffic, tot wel 40% meer.

De jaarlijkse licentiekosten voor BizzTools blijven ongewijzigd.


Alle op deze pagina genoemde prijzen zijn exclusief btw.