Werken met hyperlinks

Een nieuwe link maken

Selecteer in de editor de tekst die een link moet worden.
Klik hierna op de knop "Link invoegen/wijzigen", zie het plaatje hieronder.

Werken met hyperlinks
Er verschijnt een popup met een aantal opties.

URL veld

Vul hierna in het veld "URL" het webadres in van de pagina waar de bezoeker naartoe zal worden geleid.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een interne link en een externe link.

Een externe link

Dit is een link naar een pagina van een andere website. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een link naar een fabrikant van het merk dat u levert.
Vul in het veld "URL" het complete adres in, bijvoorbeeld www.microsoft.com. U kunt ook het adres uit de browser kopiëren en hier plakken.

Een interne link

Dit is een link naar een pagina binnen de eigen website. Het is belangrijk om in dit geval juist NIET de complete url in te voeren, maar alleen dat deel dat staat na uw domeinnaam.
Voorbeeld: Als uw site www.uwsite.nl is en u wilt linken naar www.uwsite.nl/algemeen/adres/123, dan moet u in het veld "URL" dit invullen: /algemeen/adres/123.
Let ook op de eerste slash ("/").

Doelvenster

Voor interne links hoeft u niets te doen. Deze worden normaal gesproken geopend in hetzelfde venster als de huidige pagina (dit is het standaard gedrag).
Een link naar een pagina op een externe website wordt meestal geopend in een nieuw venster (om minder bezoekers kwijt te raken).
Dit kan als volgt worden ingesteld:
Klik in het venster "Link", op het tabblad "Doelvenster". Selecteer vervolgens "Nieuw venster (_blank)".
Klik vervolgens op "OK" en sla de pagina op.

Doelvenster instellen

Een link wijzigen

Klik op de link die u wilt wijzigen (u hoeft geen selectie te maken, een enkele klik volstaat).
Klik weer op de knop "Link invoegen/wijzigen".
Volg de stappen zoals beschreven bij "Een nieuwe link maken".
Klik vervolgens op "OK" en sla de pagina op.

Een link verwijderen

Klik op de link die u wilt wijzigen (u hoeft geen selectie te maken, een enkele klik volstaat).
Klik vervolgens op de knop "Link verwijderen", zie het plaatje hieronder.
Klik vervolgens op "OK" en sla de pagina op.