Formulieren binnen BizzTools

Let op: het maken van een formulier is redelijk complex. Stel een formulier pas beschikbaar voor de buitenwereld als het uitgebreid is getest.


Vanzelfsprekend kunnen wij ook voor u een formulier maken. Veelal zal dit ongeveer een uur werk kosten, soms minder, soms iets meer (afhankelijk van de omvang van het formulier en specifieke eisen / wensen). Voor ons uurtarief, kijk op de pagina met de prijzen.


Het formulier maken

Je kunt in Frontpage (of welke html-tool dan ook) een formulier maken, zoals gebruikelijk. Het kan ook in de content editor zelf - door te klikken op de html-knop en rechtstreeks in de html-code een formulier te maken.

De mailto-functionaliteit verwacht een aantal specifieke velden in het formulier:

  • from
  • to
  • subject
  • thankspage

 Dit ziet er in de html-code bijvoorbeeld als volgt uit:

<input type="text" name="from" size="20" />
<input type="hidden" name="to" size="20" value="eenmailadres@ergens.com"/>
<input type="hidden" name="thankspage" size="20" value="../default.aspx?NavID=1234" />

Je kunt er zelf voor kiezen of deze velden “hidden” moeten zijn of niet. Meestal zal het echter zo zijn dat al deze velden hidden zijn, met uitzondering van het veld “from” (om de gebruiker de gelegenheid te geven zijn eigen mailadres in te vullen).

Let ook op het attribuut “action” bij de form tag. Hier moet mailto.aspx worden opgegeven.

In code ziet dit er zo uit:

<form method="POST" action="smtp/mailto.aspx">

De bedanktpagina

De bedanktpagina (zie ook het veld thankspage hierboven, bij “Het formulier maken”) kan een willekeurige pagina zijn. Meestal zal het echter de bedoeling zijn om deze pagina in de stijl van de site waarop het formulier wordt getoond, te maken.

Je kunt hiervoor in BizzTools een nieuwe pagina maken, met een specifieke “bedankt”-tekst voor dit ene formulier, of je kunt een heel algemene bedanktpagina (“Het formulier is verzonden”) maken, die voor meerdere formulieren te gebruiken is.

Let op

Bij het kopiëren van de html-code van het formulier van (bijvoorbeeld) Frontpage naar de content editor van BizzTools, moet je erop letten dat je niet alle html-code kopieert, maar alleen het stuk binnen <body> en </body>. Style zaken moeten eventueel worden opgenomen in een stylesheet van BizzTools.

Een voorbeeld

Hieronder tref je een voorbeeld van de html-code die in de content editor van BizzTools moet worden ingevoerd. De interessante velden zijn vetonderstreept weergegeven.

<p>Dit is een testformulier</p>
<form action="smtp/mailto.aspx" method="post">
 <input name="to" type="hidden" value="iemand@ergens.nl" />
 <input name="subject" type="hidden" value="Testformulier" />
 <input name="thankspage" type="hidden" value="../default.aspx?NavID=6517" />
 <table border="1" width="100%">
  <tr>
   <td>Lengte</td>
   <td><input name="Lengte_naam_van_dit_veld_is_onbelangrijk" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Gewicht</td>
   <td><input name="Gewicht_naam_van_dit_veld_is_onbelangrijk" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Email</td>
   <td><input name="from" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><input name="B1" type="submit" value="Verzenden" /></td>
   <td><input name="B2" type="reset" value="Invoer wissen" /></td>
  </tr>
 </table>
</form>

Op het scherm ziet dit formulier er als volgt uit – uiteraard is dit afhankelijk van de gebruikte template en stylesheet.

Voorbeeld van een formulier