Integratie van uw webwinkel met Beslist.nl

Aanvragen / inregelen van een account bij Beslist.nl

Om uw producten aan te kunnen bieden aan Beslist.nl, is het noodzakelijk om een account te hebben. Kijk op de website van Beslist.nl voor meer informatie.

Bepalen welke producten gepubliceerd moeten worden op Beslist.nl

Het publiceren van uw productassortiment op Beslist.nl is met BizzTools redelijk eenvoudig.

Per product kunt u aangeven in de BizzTools editor of dit product wel/niet op vergelijkingssites (w.o. Beslist.nl, maar ook op Google Shopping) gepubliceerd moet worden. Dit kunt u instellen door het veld "Exporteer naar vergelijkingssites" op True of False te zetten.

Producten die niet actief zijn (startdatum in de toekomst of einddatum in het verleden) zullen niet worden gepubliceerd, ook niet als het veld "Exporteer naar vergelijkingssites" op True staat.

De producten worden uiteindelijk gepubliceerd in de feed, gesorteerd op datum van laatste wijziging, waarbij de meest recent gewijzigde artikelen bovenaan zullen staan in de feed.

Wat wordt er gepubliceerd op Beslist.nl

Verder kunt (moet) u in de editor een aantal kenmerken opgeven die ervoor zorgen dat uw product goed gevonden wordt op Beslist.nl.

De tabel hieronder geeft weer welke velden uit de BizzTools editor gekoppeld zijn aan welke velden binnen de feed voor Beslist.nl. Het is belangrijk dat u deze velden in de editor zo volledig mogelijk vult.

Veld in de BizzTools editorVeld in de Beslist.nl feedOmschrijving
Titel van de pagina titel Titel van het product
Omschrijving van de pagina beschrijving Omschrijving van het product
- url De url wordt dynamisch samengesteld a.d.h.v. het id van de productpagina, samen met het veld "friendly url". Dit gebeurt automatisch en hier hoeft u niets voor te doen.
Artikelcode id Dit is de artikelcode van uw webwinkel zelf (dus niet van de fabrikant).
Prijs inc btw prijs Dit moet bij Beslist.nl altijd de prijs inclusief btw zijn.
url_productplaatje Wordt dynamisch samengesteld a.d.h.v. het id van de productpagina. Hier hoeft u niets voor te doen.
Merk merk Merk van het product. Geen type-aanduidingen gebruiken en geen categorieën hierin opnemen. Anders kan Beslist.nl niet goed matchen.
EAN-code ean Dit is meestal de barcode van het product. Normaal gesproken is EAN-code 13 tekens lang. Als er geen EAN-code bekend is, is het een must om zowel Merk als Artikelcode fabrikant in te vullen.
Artikelcode fabrikant sku Dit is de unieke productcode van de fabrikant.
- verzendkosten Wordt nu hard gevuld met "0.00" - geen verzendkosten dus.
Beslist.nl categorie categorie Dit veld wordt gebruikt om producten beter gevonden te laten worden binnen beslist.nl.